FAIL (the browser should render some flash content, not this).

EDYTA FIGURA-GÓRALCZYK
radca prawny

Ukończyła kierunek prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Jest również absolwentką Wydziału Finansów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Ukończyła Szkołę Prawa Amerykańskiego, Szkołę Prawa Francuskiego, Szkołę Prawa Niemieckiego oraz Szkołę Prawa Austriackiego. Odbyła również w ramach programu Erasmus półroczne studia na Uniwersytecie Montpellier I we Francji.

Po studiach w 2007 r. uczestniczyła w Szkole Letniej Prawa Prywatnego Międzynarodowego przy Pałacu Pokoju w Hadze. W 2008 r. podjęła studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, w ramach których przygotowuje rozprawę doktorską pod kierunkiem prof. dr hab. Andrzeja Mączyńskiego na temat "Nieuczciwej konkurencji w prawie prywatnym międzynarodowym". W 2010 r. odbyła trzymiesięczny staż badawczy w Instytucie Maxa-Plancka w Hamburgu. W 2011 r. po ukończeniu egzaminem aplikacji radcowskiej w OIRP w Krakowie uzyskała tytuł radcy prawnego. Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas stażu w dziale prawnym firmy Boehringer Ingelmeim GmbH w Niemczech a następnie pracując w krakowskich kancelariach radców prawnych.


Specjalizacja:
Radca prawny Edyta Figura- Góralczyk specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa prywatnego międzynarodowego, prawa bankowego oraz prawa pracy.

Obszar jej praktyki obejmuje także sprawy z zakresu prawa własności intelektualnej, prawa cywilnego.

Posiada uprawnienia do występowania w procesach sądowych oraz przed trybunałami arbitrażowymi.

Reprezentuje osoby fizyczne i prawne również w procesach z elementem międzynarodowym.

Języki:
angielski, niemiecki, francuski

Zainteresowania:
malarstwo, kajaki, podróże

Kontakt:
edyta@ggkancelaria.pl