FAIL (the browser should render some flash content, not this).

KRZYSZTOF GÓRALCZYK radca prawny, wspólnik

Absolwent kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Podczas studiów ukończył Szkołę Prawa Niemieckiego, organizowaną przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Ruprechta Karola w Heidelbergu oraz Uniwersytet Jana Gutenberga w Moguncji oraz odbył staż w Kancelarii Adwokackiej Thierry & Ortenburger w Wiedniu.

W 2007 r. po ukończeniu egzaminem aplikacji radcowskiej w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie uzyskał tytuł radcy prawnego.

Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując jako radca prawny w krakowskiej kancelarii radców prawnych oraz w spółce prawa handlowego.

Specjalizacja:
Radca prawny Krzysztof Góralczyk specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa handlowego, w tym ze szczególnym uwzględnieniem prawa spółek.

Zajmuje się także sprawami upadłościowymi oraz sprawami z zakresu zamówień publicznych.

Posiada uprawnienia do występowania w procesach sądowych oraz przed trybunałami arbitrażowymi. Reprezentuje osoby fizyczne i prawne w postępowaniach z ubezpieczycielami na etapie negocjacji i w procesach sądowych.

Prowadzi również sprawy z zakresu prawa nieruchomości oraz prawa administracyjnego.

Języki:
niemiecki

Zainteresowania:
literatura, żeglarstwo, tai chi

Kontakt:
krzysztof@ggkancelaria.pl