FAIL (the browser should render some flash content, not this).

MARCIN LISSOWSKI
radca prawny

Absolwent kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Odbył aplikację sądową w Sądzie Okręgowym w Krakowie, zakończoną egzaminem sędziowskim w 2002 r.

W 2005 r. uzyskał wpis na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach, obecnie wpisany jest na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie.

W 2009 r. ukończył studia podyplomowe z zakresu prawa konkurencji i ochrony konsumentów w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Doświadczenie zawodowe zdobywał zajmując się obsługą prawną dużej spółki prawa handlowego, nadto współpracował z jedną z krakowskich kancelarii prawnych. Poza tym od kilku lat zajmuje się obsługą prawną jednostek samorządu terytorialnego.

Specjalizacja:
Radca prawny Marcin Lissowski specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa cywilnego i administracyjnego. Zajmuje się także sprawami z zakresu prawa pracy, prawa handlowego i zamówień publicznych.

Posiada uprawnienia do występowania w procesach sądowych oraz przed trybunałami arbitrażowymi.

Języki:
angielski

Zainteresowania:
historia, turystyka górska, rowerowa, kajakowa