Blog

Nieruchomość wspólna - co wchodzi w jej skład?
Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy o własności lokali nieruchomość wspólną stanowi grunt oraz te części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Na pierwszy rzut oka definicja ta wydaje się jasna, w praktyce jednak ustalenie co składa się na nieruchomość wspólną w konkretnym przypadku często napotyka trudności.